QUYẾT ĐỊNH 2173/QĐ-TTg NGÀY 23/12/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - BAO BÌ NHỰA | BAO BÌ NHỰA | CÔNG TY TNHH SX TM HỰU DAI

BAO BÌ NHỰA | BAO BÌ NHỰA | CÔNG TY TNHH SX TM HỰU DAI

Banner

QUYẾT ĐỊNH 2173/QĐ-TTg NGÀY 23/12/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

08-04-2016
Theo Quyết định 2173/QĐ-TTg ngày 23/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TPHCM, năm 2009-2010. Chính phủ giao Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới 104 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn; quyết định tỷ lệ cổ phần trong các tổng công ty, công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Trong danh mục các công ty nhà nước độc lập thuộc các sở, ngành, có 16 công ty chuyển thành công ty TNHH một thành viên, như: Công ty 27-7, Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco); Công ty Quản lý khai thác và dịch vụ thủy lợi; Công ty Xổ số kiến thiết ... Các công ty nhà nước độc lập thuộc các quận huyện có 22 công ty công trình công cộng, dịch vụ công ích tại 22 quận, huyện chuyển thành công ty TNHH một thành viên.

QUYẾT ĐỊNH 2173/QĐ-TTg NGÀY 23/12/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TPHCM

Theo Quyết định 2173/QĐ-TTg ngày 23/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TPHCM, năm 2009-2010. Chính phủ giao Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới 104 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn; quyết định tỷ lệ cổ phần trong các tổng công ty, công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

Trong danh mục các công ty nhà nước độc lập thuộc các sở, ngành, có 16 công ty chuyển thành công ty TNHH một thành viên, như: Công ty 27-7, Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco); Công ty Quản lý khai thác và dịch vụ thủy lợi; Công ty Xổ số kiến thiết ...

Các công ty nhà nước độc lập thuộc các quận huyện có 22 công ty công trình công cộng, dịch vụ công ích tại 22 quận, huyện chuyển thành công ty TNHH một thành viên.

Sắp xếp doanh nghiệp thành viên của 15 các tổng công ty và công ty như: Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Tổng công ty Bến Thành, Tổng công ty Liksin, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn …

Chuyển công ty mẹ của 16 Tổng công ty và công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con thành công ty TNHH một thành viên như: Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty Liksin, Tổng công ty Bến Thành, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn …

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.


Video

Tin tức

Giới thiệu về hựu giai

Tài liệu ngành bao bì

Fanpage facebook

Zalo
./templates/content/detail_special_tpl.php