Tin tức - BAO BÌ NHỰA | BAO BÌ NHỰA | CÔNG TY TNHH SX TM HỰU DAI

BAO BÌ NHỰA | BAO BÌ NHỰA | CÔNG TY TNHH SX TM HỰU DAI

Banner

Tin tức

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 2. QCVN 12-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp; 3. QCVN 12-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su; 4. QCVN 12-3:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng ...
Theo Quyết định 2173/QĐ-TTg ngày 23/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TPHCM, năm 2009-2010. Chính phủ giao Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới 104 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn; quyết định tỷ lệ cổ phần trong các tổng công ty, công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Trong danh mục các công ty nhà nước độc lập thuộc các sở, ngành, có 16 công ty chuyển thành công ty TNHH một thành viên, như: Công ty 27-7, Công ty Dịch vụ ...

Video

Tin tức

Giới thiệu về hựu giai

Tài liệu ngành bao bì

Fanpage facebook

Zalo
./templates/content/index_special_tpl.php